Foredrag den 22. september 2021 kl. 19.00

Biers modstandskraft over for varroa og drømmebiavlslandet Norge

Flemming Vejsnæs fra Danmarks Biavlerforening kommer og giver os en spændende aften, hvor han vil have to temaer på programmet.

Nemlig, hvad kan vi som biavlere selv gøre for at øge vores biers modstandskraft over for varroa. Faktisk skal vi ikke gøre så meget, men vi skal have fokus på vores dronninger og droner. Flemming giver nogle simple redskaber, som vi almindelige biavlere bør benytte os af.


Efter pausen fortæller Flemming om drømmebiavlslandet Norge. De har næsten ingen bøvl med varroa, de får næsten 80 kg honning, de har kun ét rammemål, og så høster de spændende honninger.

Vel mødt til et spændende foredrag på Slaglille-Bjernede Skole, Bjernedevej 27, 4180 Sorø.

Husk at tilmelde dig til Eskild. Hans mailadresse er: eskild.urhoj@gmail.com senest den 19. september 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen