Generalforsamling den 3. februar 2022

Midtsjællands Biavlerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 3. februar 2022 kl. 19.00 i Foreningshuset, Bjernedevej 27, 4180 Sorø.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret smørrebrød og drikkevarer, som foreningen er vært ved. Vi starter kl. 18.00. I bedes venligst give besked til formanden på mail: helle.justesen@hotmail.dk, om I deltager i spisning.