Generalforsamling den 6. februar 2020

Slaglille-Bjernede Skole kl. 19.00

Midtsjællands Biavlerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag, den 6. februar 2020 kl. 19.00 på Slaglille-Bjernede Skole, Bjernedevej 27, 4180 Sorø.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret smørrebrød og drikkevarer, som foreningen er vært ved.