Generalforsamling 2019

Midtsjællands Biavlerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 7. februar 2019, kl. 19.00 på Slaglille Bjernede skole, Bjernedevej 27, 4180 Sorø.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen