Mødereferat

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling kan rekvireres ved henvendelse til formanden på mail: censjensen(a)gmail.com.