SVÆRMHENTERLISTE


Har du en bisværm hængende i haven eller andre steder, er der hjælp at få her.

Herunder finder du en oversigt over biavlere, som gerne vil afhente bisværme. De allerfleste gør det helt uden beregning.

Er det et hvepsebo, du generes af, kan du på listen også finde de biavlere, som tager ud og fjerner den slags. Du skal påregne, at der tages betaling for fjernelse af hvepseboer. Hør om pris, når du kontakter biavleren.

Bemærk, at listen står i postnummerorden, det gør det let at finde den biavler, der bor nærmest.

Se sværmhenterlisten

Begynderkursus 2020

Er startert op igen i år. Se venligst her: https://lof.dk/soroe/kurser/kreative-kurser/biavl-begynder/id/201509#schedule

Vi ser frem til at se dig i skolebigården, hvor du kan møde nye og mere erfarne biavlere. Du vil få besked, så snart der er fastsat en dato for, hvornår vi igen er i skolebigården.